انواع مقره

مقره سیلیکونی

مقره سیلیکونی با پوشش سیلیکون برای جلوگیری از تخلیه الکتریکی در پست ها در مراکز صنعتی استفاده می شود . تخلیه الکتریکی در مقره به علت رطوبت بالا و عوامل محیطی دیگر حاصل می شود .

مقره بشقابی

مقره بشقابی از جنس شیشه یا چینی و به شکل دیسک بوده و از نظر کاربرد نیز رایج‌ترین مقره در خطوط هوایی انتقال انرژی می‌باشد.

مقره كششی

مقره‌های کششی: در جا‌هایی که نیروی کششی افقی زیادی به مقره واردمی شود استفاده می‌گردداز این مقره ها در پایه‌های ابتدایی وانت‌هایی خطوط انتقال و توزیع استفاده می‌شود.

مقره اتكایی

برای عایق کاری باس بارها در پست ها و تابلو ها نسبت به زمین و نگهداری آن ها از مقره های اتکایی استفاده می شود .

مقره مهار

مقره مهار:در خطوط توزیع برای پایه‌های واقع درابتدا و انتهای خط ویا برای پایه‌های قرارگرفته در زاویه

مقره سوزنی (ميخی) :

از مقره سوزنی براي نگهداري خطوط توزيع 11 و 20 و 33 كيلو ولت استفاده مي شود كه بيشتر به صورت يكپارچه ساخته مي شوند و مقره سوزنی معمولاً به شكل ناقوس كليسا هستند

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI