کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه قسمتی از مبلمان فضایی است که در آن، کمدهای یکپارچه و مخصوص جاگذاری شده‌اند تا مواد غذایی، ظروف پخت‌وپز و سایر لوازم پخت‌وپز در آن قرار گیرند. امروزه انواع زیادی از کابینت‌ها برای دسترس

کابینت آشپزخانه قسمتی از مبلمان فضایی است که در آن، کمدهای یکپارچه و مخصوص جاگذاری شده‌اند تا مواد غذایی، ظروف پخت‌وپز و سایر لوازم پخت‌وپز در آن قرار گیرند. امروزه انواع زیادی از کابینت‌ها برای دسترسی بهتر و راحت‌تر وجود دارند

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI