آهن آلات

خرید و فروش انواع آهن آلات ساختمانی، آهن آلات دریایی و صنعتی. شامل میلگرد ساده و میلگرد آجدار، تیرآهن، نبشی و ناودانی ، انواع ورق، پروفیل ، ناودانی، مفتول، شمش آهن و غیره

فروش انواع آهن آلات ساختمانی، آهن آلات دریایی و صنعتی. شامل انواع میلگرد ساده و میلگرد آجدار، تیرآهن، نبشی، انواع ورق، پروفیل ، ناودانی، مفتول، شمش آهن و غیره 

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI