آلومینیوم

آلومینیوم فلزی سبک وزن است ولی استحکام برخی از آلیاژهای آن از فولاد ساختمانی بیشتر است. هدایت الکتریکی و گرمایی خوبی دارد، در اغلب شرایط کاربردی بدلیل وجود لایه اکسید آلومینیوم مقاوم به خوردگی

آلومینیوم پس از آهن و فولاد، بیشترین کاربرد را در صنایع گوناگون دارد. به دلیل خواص منحصر بفرد آلومینیوم و آلیاژهایش از آن به عنوان یک ماده مهندسی با کاربرد گسترده نام برده می شود. آلومینیوم فلزی سبک وزن است ولی استحکام برخی از آلیاژهای آن از فولاد ساختمانی بیشتر است. هدایت الکتریکی و گرمایی خوبی دارد، در اغلب شرایط کاربردی بدلیل وجود لایه اکسید آلومینیوم در سطح آن مقاومت به خوردگی زیادی دارد و فلزی غیر سمی است.

در حالت کلی آلیاژهای آلومینیوم به دودسته آلیاژهای آلومینیوم ریختگی و آلیاژهای آلومینیوم کارشده دسته بندی می شوند. برای آلیاژهای کارشده از یک مکانیزم شماره‌دهی چهاررقمی و برای آلیاژهای ریختگی از سیستم شماره‌دهی سه‌رقمی استفاده می‌شود که اولین عدد، معرف گروه‌بندی فلز و مهم‌ترین عنصر آلیاژی اضافه‌شده به آلیاژ است

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI