شمش چدن خاکستری

شمش - انواع شمش - شمش چدن خاکستری - چدن خاکستری ریزساختار گرافیتی خاصی دارد که باعث می‌شود مقطع شکست آن به رنگ خاکستری باشد.

شمش  چدن خاکستری ریزساختار گرافیتی خاصی دارد که باعث می‌شود مقطع شکست آن به رنگ خاکستری باشد. در این نوع چدن‌ها تمامی یا قسمت بیشتر  کربن به صورت آزاد (گرافیت) رسوب می‌کند.

شمش چدن خاکستری وزن رایج‌ترین نوع چدن و پرکاربردترین ماده ریخته گری محسوب می‌شود. شمش  چدن خاکستری عمدتاً حاوی ۲٫۵ تا ۴ درصد کربن، ۱ تا ۳ درصد سیلیسیم و مابقی آهن است.

این نوع شمش   چدن استحکام کششی و مقاومت به شوک کمتری نسبت به فولاد دارد اما از نظر استحکام فشاری با فولاد کربنی کم و میان کربن قابل مقایسه است.

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI