شمش و مواد اولیه ریخته گری

انواع شمش و مواد ریخته گری

شمش‌

شمش : در ریخته‌گری به قطعه ریختگی فلزی با شکل مناسب برای عملیات نوردکاری یا آهنگری شِمش می‌گویند. در ریخته‌گری به قطعه ریختگی فلزی با شکل مناسب برای عملیات نوردکاری یا آهنگری شِمش می‌گویند.

شمش چدن خاکستری

شمش - انواع شمش - شمش چدن خاکستری - چدن خاکستری ریزساختار گرافیتی خاصی دارد که باعث می‌شود مقطع شکست آن به رنگ خاکستری باشد.

شمش چدن نشکن

شمش - انواع شمش - شمش چدن نشکن

شمش آلومینیوم آلیاژی

شمش آلومینیوم آلیاژی

شمش و بلیت برنجی

شمش و بلیت برنجی

شمش و بلیت برنزی

شمش و بلیت برنزی

انواع ضایعات

انواع ضایعات

انواع جوانه زا

انواع جوانه زا

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI