آب بندی ، اجرای آب بندی

آب بندی انواع مخازن بتنی ،آب بندی استخرها،آب بندی چاله اسانسور،آب بندی دیوار های حائل بتنی و غیره

 

روش های آب بندی:

با توجه به شرایط سازه های که در برخورد با موارد مختلف نیازمند آب بندی می باشند شرکت بتن شیمی ساختمان معمولا از موارد ذیل برای آب بندی پیشنهاد میکند،با توجه به شرایط میزان فشار هیدرولیکی و یا اساسآ نوع آب دهی و تراوش سازه پیشنهادات معمولا از دسته های مذکور می باشد:

الف :آب بند پلیمری پایه سیمانی:

پوشش دهنده و محافظ قوی سطح در مقابل رطوبت و فشار آب بر پایه رزین های اکلریک می باشد. انعطاف پذیری بسیار زیاد، دوام و طول عمر بسیار طولانی وبسیار زیاد به مقاطع زیر کار نظیر بتن، لوله های فلزی و سایر مصالح از خواص این ماده می باشد.

جلوگیری از ایجاد ترک های ریز
قابل استفاده برای مصارف داخلی و خارجی
انعطاف پذیر
غیر سمی (BS 6920)
با شکل ظاهری خاکستری یا سفید
قابلیت بکار گیری به عنوان عایق رطوبتی جایگذین مناسب ایزولاسیوندر زیر سطوح کاشی کاری شده در سرویسها

قابل استفاده  در:

مصارف داخلی و خارجی
مخازن و حوضچه های آب آشامیدنی
عایق بندی زیر سطوح کاشی کاری شده در حمام و استخر جایگذین مناسب ایزولاسیون
چاله آسانسورها وتونل ها ومنهول ها
دیوارهای مدفون زیر زمین

روش مصرف آب بندی :

با یک برس یا ماله متوسط لایه اول محصول پلیمری دو جریی شرکت بتن شیمی ساختمانرا بر سطح اعمال کنید به طوریکه 1الی 1.5کیلوگرم محصول پلیمری دو جریی شرکت بتن شیمی ساختمانبرای  هر متر مربع  استفاده گردد.


لایه اول نیاز به 24 - 4 ساعت زمان برای خشک شدن دارد و به هیچ عنوان بین لایه اول و لایه های بعدی سطح را مرطوب نکنید و هر گونه رطوبت یا قطرات آب را از سطح خشک کنید. لایه دوم را در جهت عمود بر لایه اول با همان میزان پوشندگی  1.5– 1 کیلوگرم بر متر مربع بر سطح اعمال کنید. برای سطوحی که ترک های ریزی دارد یا در معرض تغییرات ابعادی هستند ( مثل برج های آب ، سازه هایی که در معرض شوک حرارتی هستند ) لایه اول باید با استفاده از فایبر مش شیشه ای تقویت گردد و سپس لایه دوم بر روی تمام سطوح تقویت شده اعمال گردد.

آماده سازی سطح :

سطح زیرین باید تمیز ، صاف ، بدون گرد و غبار و بدون هیچ گونه اثری از روغن بوده و قسمت های سست آن جدا گردد. سطوح لانه زنبوری شده باید صاف گردند و ترک ها و حفرات نیز پر شوند.
در جایی که نیاز به تعمیرات می باشد از ملات ویژه بتن شیمی ساختمان استفاده کنید.
گوشه ها و کنج های مخروب دیوار ، کف و سقف را پر کنید و یک زاویه جدید ایجاد کنید.
سطح قبل از بکارگیری ملات ویژه پلیمری آب بندیباید کاملا با آبخیس شود.

آماده سازی مخلوط :

مخلوط کن  با سرعت پایین ( rpm 500- 300 )
برای دستیابی به یک خمیر یکنواخت مراحل مخلوط کردن را به شرح زیر رعایت کنید.

رزین ویژه بتن شیمی ساختمانترکیب ( B ) را در یک ظرف مناسب بریزید.
پودر ترکیب( A ) را به آهستگی به رزین ویژه بتن شیمیاضافه کنید تا مخلوط به غلظت و پلاستی سیته مناسب برسد.
بقیه رزین را به مخلوط اضافه و به مدت  3دقیقه مخلوط را به هم بزنید.

مخلوط را برای چند دقیقه قبل از استفاده کنار بگذارید.
رنگ مخلوط با اختلاط پودر خاکستری و یا سفید قابل تنظیم است.

توجه :                                                                              

به مخلوط ملات ویژه پلیمری آب بندی آب اضافه نکنید.
رنگ مخلوط با اختلاط پودر خاکستری یا سفید قابل تنظیم است.
قبل از خشک شدن ملات ویژه پلیمری آب بندیبر روی ابزارهای اجرا آن ها را باآببشویید.

زیر لایه  آب بندی :

هرگونه مواد سست بر روی سطح زیرین که مانع چسبیدن ملات ویژه پلیمری آب بندی بتن شیمی ساختمانبه زمینه می گردد را باید از سطح پاک کرد.

سطح لانه زنبوری شده :

هرگونه عیوب سطح زیرین را باید بوسیله ملات تعمیراتی ویژه بتن شیمی ساختمانتعمیر و پرسازی کنید.

دهانه فاضلاب :

داخل و اطراف دهانه فاضلاب را به طور جداگانه با یک لایه پوشش پلیمری دوجزیی آب بندی محصول شرکت بتن شیمی ساختمان پوشش دهید قبل از اینکه از این پوشش برای کل ساختارفاضلاباستفاده کنید.

گوشه ها :

گوشه ها و کنج های دیوار را برای ایجاد یک زاویه مناسب تعمیر و پر کنید.

ترک ها :

ترک هایی که احتمال رشد بیشتر ندارند را با ملات تعمیراتی ویژه بتن شیمی ساختمان بپوشانید.

توجه :

حداقل دو لایه پوشش حدودا 2کیلوگرم نیاز می باشد.
برای سطوحی که ترک های ریزی دارد یا در معرض تغییرات ابعادی هستند (مثلبرج های آب ، سازه هایی که در معرض شوک حرارتی هستند) لایه اول باید با استفاده از فابیر مش شیشه ای تقویت گردد.
سپس لایه دوم بر روی تمام سطوح تقویت شده اعمال گردد.
سطوحی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند را با یک پارچه گونی بپوشانید.
در صورت امکان برای مصارف خارجی محصول فوق شرکت بتن شیمی ساختمان را در دمای 10 الی 20درجه سانتیگراد اجرا نمایید
از خشک شدن سریع محصول داده شده جلوگیری کنید

ب-آب بندی در شرایطی که نیاز به محصول نفوذگر شرکت بتن شیمی ساختمان را داراست

در شرایطی که فشار آب به صورت منفی می باشد این محصول بهترین انتخاب می باشد.

گونه ای از موادآب بند کننده کریستال ساز با قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن می باشد که برای آب بندی ومحافظت بتندر برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی مخرّب کاربرد دارد .

پس از اجرا روی سطح بتن طبق قانون لوله‌های مویین و با مکانیزم اسمزی به داخل بتننفوذ نموده و با آهک آزاد و رطوبت موجود واکنش داده و تمامی ترک ها و لوله های مویین را با ساخت کریستال‌های سوزنی پر می‌کند و بتن را در برابر نفوذ آب ، یون ها و مواد شیمیایی مخرّب موجود در انواع فاضلاب و آب دریا مقاوم می‌سازد.

 

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI