ممبران

همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد رسوب گذار و زیست کش ها (Biocides) واکنش ندهد.

در سیستم اسمز معکوس غشاء مهمترین و حساس ترین قسمت دستگاه می باشد. زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطر سوراخ های آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد رسوب گذار و زیست کش ها (Biocides) واکنش ندهد.

ممبران spiral wound
ممبران اسمز معکوس لایه ای نازک است که اجازه عبور یون های خاصی را از غشا خود نمی دهد. طبق توانایی ممبرین در حذف یون ها از محلول ها، کاربرد اصلی آن در حذف نمک از محلول های آبی می باشد. قبل از سال 1990 از سلولوز استات در ساخت ممبران استفاده می شده است اما بعدها با ترکیبات پلی آمیدی تعویض شد، زیرا پلی آمید دارای قابلیت حذف نمک بالاتر با مصرف انرژی کمتر می باشد. به دلیل قابلیت حذف یون های غیر محلول از محلول بدون تغییر فاز از این غشا جهت حذف نمک و TDS آب استفاده می شود.

عوامل مؤثر در مقایسه غشاء ها عبارتند از:
1. . قطر سوراخ ها
2. . ضخامت
3. . مقاومت در مقابل مواد شیمیایی
4. . قیمت
5. . افت فشار
6. . شرکت سازنده

ممبران Koch

شرکت Koch با نیم قرن سابقه، توسعه دهنده و تولید کننده سیستم های نوین تصفیه آب و فیلتراسیون غشایی در اقصی نقاط جهان می باشد

ممبران Filmtec

ممبران FILMTEC‌ محصول كمپانی DOW یک شركت معتبر آمریكایی می باشد که در زمینه ی تولید انواع مواد شیمیایی، ممبران ها، رزین ها، كاتالیست ها و … فعالیت می كند

ممبران Toray

در المان های اولترافیلتراسیون تحت فشار و المان های غوطه ور، از PVDF hollow fiber استفاده می شود و به واحدهای تصفیه آب در سراسر دنیا فرستاده می شود.

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI