انکراژ

انکراژ چیست؟

اتصال دهنده ها در صنعت تجارت ساختمان سیستم انکراژ نامیده می شوند. در انکر ها از یک ماده پایه بتن یا آجر استفاده می شود. ‏همانند لنگر یک کشتی که برای نگه داشتن خود در بسر دریا از آن استفاده می شود.‏

در اغلب موارد، اتصال دهنده هاتوسط سوراخی که در موواد پایه ایجاد شده، نصب می شود. اندازه این سوراخ ها ‏کمی بزرگتر از دکمه می باشد و اتصال دهنده ها به این سوراخ ها متصل می شوند. به فاصله ای که اتصال دهنده ها به عمق مواد پایه نفوذ می ‏کند، عمق مدفون گفته می شود.‏

اساسا دو نوع انکر وجود دارد :‏
‏۱٫ اتصال دهنده مکانیکی
‏۲٫ تصال دهنده شیمیایی‏
هرکدام از این اتصال دهنده هادارای جزئیات بیشتری می باشند که درا دامه برای شما عنوان می کنیم.‏

سیستم انکراژ در مقابل دو نیروی مخالف مقاومت می کند. یکی نیرویی که در جهت محور دکمه عمل کرده و دیگری در زاویه ‏سمت راست محور می باشد.‏

اتصال دهنده مکانیکی :

در این نوع اتصال دهندهاز خاصیت اصطکاک استفاده می کند و رایج ترین نوع اتصال دهندهبرای زمانی که در حفره قرار میگیرد توسعه ‏داده شده است. این توسعه برای مدتها در مواد پایه محکم قرار گرفته و باعث می شود اتصال دهندههم در جای خود قرار گیرد.‏

این انکراژ زمانی که در دیوار قرار میگیرد همانند رولپلاک عمل میکند. یک سوراخ برای اولین بار در دیوار ایجاد شده و ‏همانند پلاگین وارد دیوار می شود. یک قطعه کوچک از پلاستیک یا چوب یا هر ماده دیگری که کمی انعطاف پذیری و ‏تراکم دارد به دیوار وصل می شود. این نوع اتصال دهنده همانند پیچ بوده اما با کمی فشار پلاگین دیوار در برابر مواد پایه تحت ‏فشار قرار گرفته و انکراژ به عنوان شکافی در بین پیچ و دیوار قرار میگیرد. همین نیروی هل دادن از سقوط دیوار جلوگیری ‏میکند.‏

[انکراژ]

انکراژ مکانیکی

اتصال دهنده شیمیایی :

در این نوع اتصال دهندهاز چسب مخصوص برای چسباندن انکراژ به حفره استفاده می شود. حفره ای که برای این کار استفاده میشود ‏حدود ۴ میلی متر بزرگتر از حفره های پیچی می باشد. قبل از چسباندن دقت کنید برروی حفره هیچ گونه گرد و غباری ‏وجود نداشته باشد. سپس با چسب درون آن را پر کرده و پیچ را داخل آن بگذارید. چسب باید آنقدر باشد که فاصله بین اتصال دهنده و ‏حفره پرشود و هیچ گونه نشتی وجود نداشته باشد.‏

استفاده از اتصال دهنده های شیمیایی در سریع ترین زمان ممکن یک ساعت و در بیشتر موار د۲۴ ساعت زمان می برد.‏

انکراژ مکانیکی یا شیمیایی ؟

جدا از ویژگی های خاص هرکدام از اتصال دهندهها، تفاوت کلیدی بین نوع شیمیایی و مکانیکی وجود دارد که به شرح ذیل می باشد :‏

سرعلت : در اتصال دهندههای شیمیایی پس از اینکه مواد شیمیایی در حفره ریخته می توان می توان انکراژ را نصب نمود در حالی ‏که در انکراژ های مکانیکی بلافاصله بعد از حفر عملیات نصب انجام می شود. پس کسانی که به دنبال سرعت عمل بالا در ‏انجام کارها می باشند توصیه می شود از اتصال دهنده های مکانیکی استفاده نمایند.‏

نشت آب : در اتصالمکانیکی بین بست و مواد پایه فاصله ای وجود دارد در حالی که در اتصال دهندههای شیمیایی تمام حفره را ‏مواد شیمیایی پر می کند. در نتیجه برای اتصلات خارجی استفاده از انکراژ های شیمیایی مناسب تر می باشد.‏

تحمل فشار : هردو اتصال دهندههای شیمیایی و مکانیکی در خصوص تحمل فشار در یک رتبه قرار دارند.‏

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI