اسپیرال

لوله كشي آب و تصفيه فاضلاب به عنوان يكي از راههاي تأمين و بازيافت آب جهت مصارف مختلف امروزه در اغلب كشورهاي دنيا به عنوان پروژه هاي زيربنائي مطرح و در دست اجرا مي باشد. شبكه لوله هاي پلي اتيلن به عنوا

لوله كشي آب و تصفيه فاضلاب به عنوان يكي از راههاي تأمين و بازيافت آب جهت مصارف مختلف امروزه در اغلب كشورهاي دنيا به عنوان پروژه هاي زيربنائي مطرح و در دست اجرا مي باشد. شبكه لوله هاي پلي اتيلن به عنوان ارزانترين با دوام ترين و سهل الوصول ترين گزينه جهت اجراي شبكه هاي فاضلاب در دنيا مطرح مي باشد. [لوله اسپیرال پلی اتیلن]

مزایای لوله اسپیرال پلی اتیلن

- مقاومت خوردگي بالا

عدم خوردگی در محلولهای شيميايی شامل مواد بيولوژيکي (بدون آنكه هيچ واكنشي بدهند و يا ضايعاتي داشته باشند).
عدم تاثير پذيری در خاک های مهاجم زمين های کشاورزی
فهرست تعدادي از موادي كه پلی اتیلن در مقابل آنها از خود مقاومت خوبي نشان مي دهند: 

• استيك اسيد 25٪.
• آمونياك گاز و مايع، سديم هيدروكسيد 40٪،
• هيدروژن پروكسيد 50٪،
• هيدروفلوئوريك اسيد 60٪،
• اسيد هيدروكلريك 30٪،
• اسيد فسفريك 50٪،
• اسيد پروكلريت 15٪،
• سديم هيدروكسيد 15٪،
• سديم پروكسيد 10٪
• اسيد سولفوريك 30٪

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI