پروفیل چهارچوب - فروش انواع پروفیل و پروفیل چهارچوب

پروفیل چهارچوب از انواع پروفیل می باشد .از جمله کاربردهای پروفیل های چهارچوب می توان به ساخت چهارچوب درب فلزی برای دربهای چوبی، ام دی اف و اچ دی اف اشاره کرد

از جمله کاربردهای پروفیل های چهارچوب می توان به ساخت چهارچوب درب فلزی برای دربهای چوبی، ام دی اف و اچ دی اف اشاره کرد

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI