پروفیل ستونی - فروش انواع پروفیل و پروفیل ستونی

پروفیل ستونی از نواع پروفیل های شکل مربع و مستطیل با مقاطع بزرگ که معروف به ستونی هستند ، در صنعت و ساختمان سازی کاربرد و موارد استفاده مختلفی دارند

پروفیل ستونی از نواع پروفیل های شکل مربع و مستطیل با مقاطع بزرگ که معروف به ستونی هستند ، در صنعت و ساختمان سازی کاربرد و موارد استفاده مختلفی دارند.

انواع پروفیل های شکل مربع و مستطیل با مقاطع بزرگ که معروف به ستونی هستند . در صنعت و ساختمان سازی کاربرد و موارد استفاده مختلفی دارند. این پروفیل ها که در مقاطع مربعی از ۶۰*۶۰ mm الی ۲۷۰*۲۷۰ mm و در مقطع مستطیلd از ۴۰*۱۰۰ mm تا ۱۳۵*۳۰۰ mm ساخته و تولید می شوند و ضخامت آنها از ۵/۲ الی ۸ mm می باشند. می توانند در تولید و ساخت ستون و اسکلت فلزی ساختمانها بکار روند. و نیز با ساخت قابل اطمینان این پروفیل ها با مشخصات فیزیکی مطمئن می توانند در ساخت شاسی تریلرها و نفتکش ها مورد استفاده قرار گیرند.

Copyright © 2010 - www.MetalAndSteel.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI